presenter.cam

PresenterCam_logo1_dark

TIETOSUOJASELOSTE

Please note: English translations are provided as an aid only. In case of discrepancies the Finnish version is legally binding.

 

TIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriselosteRekisterinpitäjä
GoodLife Technology Oy
Y-tunnus: 2536679-7
Juha Vainion katu 2
48100 KotkaYhteyshenkilö rekisteriasioissa

Janne Niittymäki
email: [email protected]Rekisterin nimi
GoodLife Technology Oy:n AsiakasrekisteriHenkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen.

Asiakastietoja voidaan käyttää laskutuksen yhteydessä, palvelun parantamiseen, käytön tilastointiin ja asiakastukeen.


Rekisteröitävät tiedot
Asiakasrekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Etu- ja sukunimi

 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, sosiaalisen median tunnisteet)

 • Yritys ja asema

 • Yrityksen tunniste ja osoitetiedot

 • Yhteydenpitohistoria ja tarjoukset

 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 • Osallistumiset tapahtumiin ja reagoinnit markkinointiin


Tuotteen ja/tai palvelun ostaneista tai palvelua kokeilevista asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi voimme kerätä seuraavia tietoja

 • Tilaukset ja sopimukset

 • Laskutustiedot

 • Asiakas ja tilausnumerot

 • Tilatun palvelun yhteyshenkilöt ja asemat


Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja

 • Laitteistoja yksilöiviä tunnisteita

 • Laskutusperustetta tukevia tietoja

 • Ominaisuuksien käyttöä tilastoivia tietoja

 • Mahdollisia tukipyyntöjä ja niihin liittyviä tapahtumatietoja

 

 

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkailta itseltään saaduista tiedoista, GoodLifen tuotteiden tai palvelujen käytön yhteydessä kerätyistä tiedoista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

Liitynnät muihin rekistereihin

Asiakasrekisterin tietoja yhdistetään kolmannen osapuolen rekistereihin, vain jos se on tuotettavan palvelun kannalta välttämätöntä. Rekisterien liitäntä saattaa syntyä esimerkiksi kolmannen osapuolen maksupalvelujen yhteydessä. Tällaisten rekisterien selosteet löydät linkeistä tämän dokumentin lopusta.

 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi. Rekisterinpitäjä ei luovuta sivustokäyttäytymistietoja ulkopuolisille.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli GoodLife Technology Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa..
 
 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Säilytämme käyttäjien Asiakastietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan. Asiakastietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 

Automaattinen tietojenkeruu

GoodLife Technology Oy käyttää yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi Web-sivuillamme ja viestinnässämme. Näitä tietoja kerätään sivustojemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla (ks. alla), eikä niitä voi yhdistää henkilöön.

Evästeet ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi. Sivusto tai kolmas osapuoli lähettää ne tietokoneeseen. Evästeiden käyttöä säätelevät lait, kuten Tietoyhteiskuntakaari 205 §, jonka mukaan evästeistä, sivuston käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle.

Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit kuitenkin muuttaa selaimen asetuksia siten, että selain kieltäytyy ottamasta vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Saat lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta esimerkiksi osoitteesta www.allaboutcookies.org.

Pikselitunnisteet ovat sähköpostiviesteissä käytettävä näkymättömiä kuvaelementtejä, jotka kertovat viestin avaamisesta ja avausmääristä. Tietojen avulla mittaamme viestinnän tehokkuutta. Helpoin tapa kieltää seurantapikselin käyttö on jättää viestit avaamatta. Uusimmissa sähköpostisovelluksissa saattaa olla myös ominaisuus, jonka kautta viestit voi avata ilman ulkopuolista sisältöä. Tämä estää pikseleiden hyödyntämisen, mutta myös kuvien näkymisen.

GoodLife Technology Oy sivustoillaan käyttämien Googlen työkalujen osalta voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä Google-evästeen tuottamia tietoja lataamalla ja asentamalla selaimeesi Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäohjelman. Tämä lisäohjelma on saatavana osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta.

 

 

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

GoodLife Technology Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Jos teemme selosteeseemme merkittäviä muutoksia, jolloin yksityisyydensuojakäytäntömme muuttuu olennaisesti, voimme ilmoittaa asiasta myös muulla tavoin ennen muutosten voimaantuloa.

Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun ilmoituksen ja muutoksentekopäivämäärän. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä yksityisyydensuojailmoitus on viimeksi päivitetty 8.7.2021.

 

Asiakasrekisteriin liittyvät muut rekisteri- ja tietoturvaselosteet
Maksupalvelut: 2Checkout https://www.2checkout.com/legal/privacy/